shayan vaziri 1401 فروردین 25 پوستر

نوبت لیلی

Blog image

زندگی از کجا شروع می‌شه؟ برای یک سری روزِ تولد، واسه بعضیا وقت یه انتخاب مهم، وقتی عاشق می‌شن، وقتی چیزی می‌فهمن که هیچ وقت نفهمیده بودن. برای خیلی‌ها انگار هیچ وقت چیزی شروع نمی‌شه. بعضیا با جون گرفتن شروع می‌شن و با جون دادن تموم می‌شن. بعضی‌ها هیچ وقت تموم نمی‌شن. بعضی‌ها از شروع کردن می‌ترسن، و وقتی شروع شد… از تموم شدن. بعضی‌ها از خودشون می‌ترسن، از گذشت‌شون یا از آینده‌شون، یا از همون چیزی که الان هستن. می‌ترسن اشتباه کنن، انتخاب کنن، خطر کنن، دوست داشته بشند، دوست داشته نشند. رها بشن، رها کنن، ببخشن، انتقام بگیرن.
زندگی بالاخره از یه نقطه‌ای شروع می‌شه، جایی که دوست داریم بگیم تولد و جایی تموم می‌شه.