shayan vaziri 1400 بهمن 15 پوستر

حقیقت شکار

Blog image

قتل داعشی طور دو محیط‌بان زنجانی در چند ماه اخیر باز موضوع قتل محیط بانان رو بر روی اخبار اورده بود. مسئله‌ای‌که به مجلس برده شد و بی نتیجه بازگردانیده شد. این مرز‌‌ و بوم باید شاهد ریخته شدن خون چند‌ محیط بان دلسوز باشد؟
در پوستر‌ ذات کثیف شکارگری نشان دادم. اول از‌موجودات کوچک‌تر شروع‌می‌کنند سپس ‌به کشتن به کشتن انسان می‌رسند. بله ماهیت شکار همچین حالتی دار! و اگه‌به خیلی از فیلم‌های جنایی دقت کرده باشید شخصیت منفی داستان، رگی در شکار‌کردن دارد. متاسفانه بعضی‌ها می‌گویند که شکار‌ ورزش است.
یه زمانی گلادیاتورها هم ورزشکار‌ حساب‌ می‌شدند.