shayan vaziri 1400 بهمن 15 پوستر

اخبار مخرب

Blog image

لحظه ای فرض کنید که مواد جدیدی به بازار آمده است. بسیار اعتیاد آور است و چیزی نمی گذرد که همه گیرش می افتند. دانشمندان تحقیق می کنند و به این نتیجه می رسند که مواد مزبور باعث می شود «برداشت غلطی از خطر، دلهره، روحیه بد، ناتوانی آگاهانه، احساس تحقیر و کینه به دیگران، و فقدان عاطفه» ایجاد شود. آیا از این ماده استفاده خواهیم کرد؟ آیا فرزندانمان اجازه امتحان آن را دارند؟ آیا حکومت آن را مجاز خواهد دانست؟ پاسخ تمامی این پرسش ها این است: آری. چون چیزی که از آن گفتم هم اکنون نیز از بزرگترین اعتیادهای زمانه ماست. ماده‌ای که هر روز استفاده می‌کنیم، یارانه هنگفتی دارد و در مقیاسی گسترده میان کودکان ما منتشر می شود. این ماده، اخبار است
. به من آموخته بودند که خبر برای رشد فکری فرد مفید است. اینکه به عنوان شهروندی متعهد وظیفه داریم روزنامه بخوانیم و اخبار شبانه را تماشا کنیم. یعنی هرچه بیشتر اخبار را دنبال کنیم، مطلع تر هستیم و مردم سالاری ما سالم تر است. این هنوز داستانی است که بسیاری از والدین به فرزندان خود می گویند، اما دانشمندان دارند به نتایج بسیار متفاوتی می رسند. تحقیقات زیادی نشان میدهد که اخبار برای سلامت فکری خطرناک است.
عوارض بالینی آن: بدبینی، مردم گریزی و بدگمانی است. افراد پیگیر اخبار بیشتر ممکن است با عباراتی از قبیل «اغلب مردم فقط به فکر خودشان هستند» موافق باشند. تعداد بیشتری از آنها باور دارند که ما به عنوان فرد در بهبود جهان ناتوانیم. اینکه آنها دچار تنش عصبی و افسردگی باشند محتمل تر است.